Bàn Họp

Kính Phẳng

BH001

Giá: 6,500,000 vnđ

Nâu Đậm

BH002

Giá: 7,500,000 vnđ

Suôn Phẳng

BH003

Giá: 5,500,000 vnđ

Sáng Kem

BH004

Giá: 6,500,000 vnđ

Đen Sắt

BH005

Giá: 7,500,000 vnđ

Bo Cạnh

BH006

Giá: 6,500,000 vnđ

Đầu Tròn

BH007

Giá: 6,500,000 vnđ

Chân Sắt

BH008

Giá: 7,500,000 vnđ

Trắng Bo

BH009

Giá: 6,500,000 vnđ

Chân Trụ

BH010

Giá: 6,500,000 vnđ

Vàng Sáng

BH012

Giá: 6,500,000 vnđ

Nâu Sáng

BH013

Giá: 6,500,000 vnđ

Chữ Nhật

BH014

Giá: 6,500,000 vnđ

Vân Sáng

BH015

Giá: 6,500,000 vnđ

Nâu Trầm

BH016

Giá: 7,500,000 vnđ

Khối Dày

BH017

Giá: 7,500,000 vnđ

Vân Nâu

BH018

Giá: 8,500,000 vnđ

Chân Vuông

BH019

Giá: 7,500,000 vnđ

Họp Lớn

BH020

Giá: 7,500,000 vnđ

Nâu Thẳng

BH011

Giá: 6,500,000 vnđ

1

Chat ngay