Bàn Nhân Viên

Bàn Hộc

NV003

Giá: 8,500,000 vnđ

Vàng Sáng

NV004

Giá: 6,500,000 vnđ

Bo Góc

NV005

Giá: 6,000,000 vnđ

Bàn Kệ

NV006

Giá: 7,500,000 vnđ

Vàng Xám

NV007

Giá: 7,500,000 vnđ

Vân Sáng

NV008

Giá: 8,500,000 vnđ

Vàng Nhạt

NV009

Giá: 6,500,000 vnđ

Gỗ Sắt

NV010

Giá: 8,500,000 vnđ

Nâu Sậm

Giá: 7,500,000 vnđ

Ván Dài

NV011

Giá: 8,500,000 vnđ

Khối Cụm

NV012

Giá: 9,500,000 vnđ

Tủ Rời

NV013

Giá: 8,500,000 vnđ

Chân sắt

NV002

Giá: 6,500,000 vnđ

Cụm Lớn

NV015

Giá: 9,500,000 vnđ

Sắt Tủ

NV020

Giá: 8,500,000 vnđ

Khối Bo

NV014

Giá: 8,500,000 vnđ

Cụm Nhỏ

NV018

Giá: 8,500,000 vnđ

Vàng Tủ

NV017

Giá: 8,500,000 vnđ

Trắng Gỗ

NV019

Giá: 8,500,000 vnđ

Cụm Thẳng

NV016

Giá: 9,500,000 vnđ

1

Chat ngay