Quầy Bar

Quầy Bar Đá Trắng Vân

QBD020

Giá: 4,200,000 vnđ

Bar Ngang Trắng

QBD019

Giá: 3,500,000 vnđ

Bar Tầng Ngăn

QBD018

Giá: 4,500,000 vnđ

Bar Mini

QBD017

Giá: 4,000,000 vnđ

Bar Cảm Xúc

QBD016

Giá: 4,500,000 vnđ

Bar Vòng Cung

QBD015

Giá: 5,000,000 vnđ

Bar Caro

QBD014

Giá: 6,500,000 vnđ

Bar Cao

QBD013

Giá: 6,000,000 vnđ

Bar Xinh

QBD012

Giá: 6,500,000 vnđ

Bar Sọc Kẻ

QBD011

Giá: 6,500,000 vnđ

Bar Nhấn

QBD010

Giá: 5,500,000 vnđ

Bar Nâu Trắng

QBD009

Giá: 7,500,000 vnđ

Bar Khối Vuông

QBD008

Giá: 6,500,000 vnđ

Bar Xám Sang

QBD007

Giá: 7,000,000 vnđ

Bar Vàng Chanh

QBD006

Giá: 5,500,000 vnđ

Bar Trắng Đỏ

QBD005

Giá: 6,000,000 vnđ

Bar Treo Tầng

QBD004

Giá: 7,000,000 vnđ

Bar Cong Art

QBD003

Giá: 9,500,000 vnđ

Bar Bo Cạnh

QBD002

Giá: 7,000,000 vnđ

Bar Chữ Z

QBD001

Giá: 7,000,000 vnđ

1

Chat ngay